Wartości szacunkowe w sprawozdaniu finansowym…

52,25 

2 w magazynie

Opis

Analiza zawartości informacyjnej sprawozdań finansowych sporządzanych według regulacji MSSF pozwala jednoznacznie stwierdzić, że znaczną część pozycji prezentowanych w raportach stanowią pozycje szacunkowe. Taki stan rzeczy wynika zarówno z niepewności otoczenia gospodarczego, w którym funkcjonują podmioty gospodarcze, jak i z zasad wyceny przyjmowanych w MSSF, w coraz większym stopniu wykorzystujących podstawy wyceny inne niż koszt historyczny.
W opracowaniu przedstawiono zasady dokonywania szacunków dotyczących takich składników sprawozdania finansowego, jak:
środki trwałe i aktywa niematerialne,
zapasy,
należności,
aktywa inwestycyjne,
rezerwy,
przychody wynikające z umów z klientami.
Efekty dokonanych szacunków zostały przedstawione zarówno z perspektywy ich wpływu na składniki sprawozdania z sytuacji finansowej, jak też sprawozdania z wyniku i innych całkowitych dochodów.

Dodatkowe informacje

Kod produktu

ISBN

9788381023078

Autor

Opis wydania

Rok wydania: 2019, oprawa: blister

Informacje dodatkowe

Wydawnictwo

CeDeWu