Umorzenie postępowania w procesie cywilnym

151,05 

10 w magazynie

Opis

Umorzenie postępowania jako instytucja prawa procesowego cywilnego jest zbiorem zróżnicowanych przypadków, których wspólnym elementem jest to, że prawidłowo zainicjowane postępowanie kończy się bez wydania orzeczenia co do istoty sprawy, rozstrzygającego o prawach podmiotowych jednostki.
W książce poruszono kontrowersyjne zagadnienia praktyczne, m.in.:
– wpływ spełnienia świadczenia na bieg procesu cywilnego,
– uzyskanie innego tytułu egzekucyjnego w toku procesu cywilnego,
– skutki materialne i procesowe zrzeczenia się roszczenia,
– problem braku stabilności ugody sądowej
– kontrowersje związane z badaniem rzeczywistej przyczyny zawieszenia przed umorzeniem postępowania na podstawie art. 182 k.p.c.
– problem kosztów (np. kto – przy cofnięciu powództwa z powodu spełnienia świadczenia w toku procesu jest stroną wygrywającą proces w zakresie kosztów),
– przypadki utraty zdolności sądowej oraz wskazanie, które z nich prowadzą do umorzenia postępowania,
– sytuacje, w których brak bezwzględnej przesłanki procesowej może nastąpić dopiero w toku procesu.
Autorka wyjaśnia istotę interesu prawnego w uzyskaniu wyroku, relację między instytucjami zwrotu pozwu, odrzucenia powództwa i umorzenia postępowania. Przedstawiając krytyczną analizę instytucji umorzenia, proponuje również postulaty de lege ferenda.

Dodatkowe informacje

Kod produktu

ISBN

9788381870856

Autor

Opis wydania

Rok wydania: 2019, oprawa: twarda

Informacje dodatkowe

Wydawnictwo

Wolters Kluwer