Społeczna odpowiedzialność biznesu…

72,20 

Brak w magazynie

Opis

Reputacja i zaufanie są warunkiem koniecznym w działalności tradycyjnych oraz alternatywnych instytucji finansowych, które doko-nują transferu kapitału pieniężnego w gospodarce od deponentów do kredytobiorców. Doświadczenia polskie i międzynarodowe wskazują, że reputację i zaufanie buduje się latami, a można ją utracić bardzo szybko. Kryzys zaufania i utrata reputacji wobec kon-kretnej instytucji mogą przenosić się na ocenę całego sektora usług finansowych. Jednym z instrumentów budowania reputacji i zau-fania na rynku usług finansowych jest stosowanie w praktyce koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, m.in. poprzez odpo-wiedzialne kredytowanie, rzetelne informowanie i edukację konsumentów, odpowiedzialną sprzedaż produktów finansowych oraz stosowanie w działalności zasad etycznych.
Monografia zawiera teksty naukowców i praktyków dotyczące takich zagadnień, jak:
ryzyko reputacyjne instytucji finansowych i jego mitygacja,
reputacja FinTech ,
audyt reputacyjny w instytucjach finansowych,
standardy ochrony, świadomość i edukacja konsumenta na rynku finansowym,
działania społeczne banków w Polsce i ich ocena,
konflikt między działalnością doradców i instytucji finansowych,
odpowiedzialna i etyczna sprzedaż produktów finansowych.
Problematyka poruszana w monografii jest aktualna i ważna, szczególnie wobec obserwowanych nie tylko na polskim rynku praktyk sprzedażowych społecznie nieodpowiedzialnych (misselling). Monografia jest adresowana do pracowników naukowych, studentów uczelni kierunków ekonomicznych i społecznych, pracowników oraz zarządzających instytucjami finansowymi, a także ich klientów.
Książka może być bardzo dobrym źródłem wiedzy dla studentów kierunków ekonomii, zarządzania i prawa oraz dla bankowców, finansistów, doradców finansowych i osób przygotowujących się do pracy w sektorze finansowym. W kompleksowym ujęciu tematu wykorzystano krajową i międzynarodową literaturę przedmiotu oraz badania własne. Książka jest pozycją interesującą, umiejętnie wprowadzającą w trudne interdyscyplinarne problemy, z jakimi stykają się zarówno teoretycy, którzy poszukują właściwej interpreta-cji wielu zjawisk ekonomicznych, jak i praktycy oraz klienci. Książka na pewno znajdzie licznych odbiorców, m.in. wśród studentów studiów ekonomii, prawa i zarządzania, a także wśród naukowców, wykładowców i tych wszystkich, którzy chcieliby lepiej zrozumieć rynek finansowy w otoczeniu o coraz wyższym stopniu złożoności.
Z recenzji prof. dr. hab. Włodzimierza Szpringera

Dodatkowe informacje

Kod produktu

ISBN

9788381022743

Autor

Opis wydania

Rok wydania: 2019, oprawa: broszurowa

Informacje dodatkowe

Wydawnictwo

CeDeWu