Obiekty w środowisku eMPi2

24,70 

Podręcznik opracowano na podstawie programu bloku tematycznego obiekty w środowisku, ujętego w dokumentacji programowej MENiS dla liceum profilowanego – profil kształtowanie środowiska (nr dopuszczenia LP-KS/MENiS/2002-04-30). Podręcznik obejmuje treści programowe modułów: „Rozwój techniki budowlanej”, „Budynki”, „Budowle inżynierskie”, „Procesy urbanistyczne”. Książka pomaga uczniowi dokładnie poznać i zrozumieć zagadnienia związane z rozwojem myśli architektonicznej i budowlanej na przestrzeni wieków, podziałem budynków pod względem funkcji i rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych. Przedstawia rodzaje budowli inżynierskich, ich wpływ na środowisko naturalne oraz rozwój procesu urbanistycznego na tle dziejów kultury materialnej, różne koncepcje zagospodarowania terenu miejskiego oraz typy i formy krajobrazu. W celu łatwiejszego przyswojenia wiedzy zamieszczono wiele rysunków, planów i schematów obiektów architektonicznych, a po każdym rozdziale pytania sprawdzające oraz ćwiczenia

Brak w magazynie

Opis

Podręcznik opracowano na podstawie programu bloku tematycznego obiekty w środowisku, ujętego w dokumentacji programowej MENiS dla liceum profilowanego – profil kształtowanie środowiska (nr dopuszczenia LP-KS/MENiS/2002-04-30). Podręcznik obejmuje treści programowe modułów: „Rozwój techniki budowlanej”, „Budynki”, „Budowle inżynierskie”, „Procesy urbanistyczne”. Książka pomaga uczniowi dokładnie poznać i zrozumieć zagadnienia związane z rozwojem myśli architektonicznej i budowlanej na przestrzeni wieków, podziałem budynków pod względem funkcji i rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych. Przedstawia rodzaje budowli inżynierskich, ich wpływ na środowisko naturalne oraz rozwój procesu urbanistycznego na tle dziejów kultury materialnej, różne koncepcje zagospodarowania terenu miejskiego oraz typy i formy krajobrazu. W celu łatwiejszego przyswojenia wiedzy zamieszczono wiele rysunków, planów i schematów obiektów architektonicznych, a po każdym rozdziale pytania sprawdzające oraz ćwiczenia

Dodatkowe informacje

SKU

ISBN

9788388933875

Autor

Opis wydania

Rok wydania: 2005, oprawa broszuorwa

Informacje dodatkowe