Audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych

52,25 

10 w magazynie

Opis

Przez kilkanaście lat funkcjonowania audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych zaszło szereg zmian dotyczących za-równo jego pojęcia, jak i zakresu działania. Zmieniło się rozumienie funkcji, jakie spełnia audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych. Nastąpiło odejście od koncentrowania działań audytu głównie na gospodarce finansowej i kontroli finansowej funkcjonującej w jednostce, na rzecz oceny systemu kontroli zarządczej, w tym w szczególności procesu zarządzania ryzykiem i procesów ładu organizacyjnego. Wzrasta również znaczenie usług doradczych świadczonych przez audytorów wewnętrznych.
Zagadnienia zawarte w książce dotyczą współczesnych problemów, z jakimi zmierzyć muszą się audytorzy wewnętrzni.
Przedstawiono w niej praktyczne aspekty audytu wewnętrznego, takie jak:
znaczenie komunikacji w pracy audytora,
rolę audytu wewnętrznego w sytuacjach kryzysowych organizacji,
audyt w obszarze zamówień publicznych,
metodykę audytu w zakresie występowania pomocy publicznej,
wykorzystanie narzędzi informatycznych w pracy audytora.
Publikacja adresowana jest przede wszystkim do audytorów wewnętrznych oraz osób zainteresowanych problematyką audytu we-wnętrznego. Treści w niej zawarte zainteresują również osoby odpowiedzialne za kontrolę zarządczą i pracowników działów finanso-wo-księgowych. Książka to także nieocenione wparcie dla studentów kierunków ekonomicznych oraz słuchaczy studiów podyplomowych.

Dodatkowe informacje

Kod produktu

ISBN

9788381023092

Autor

Opis wydania

Rok wydania: 2019, oprawa: broszurowa

Informacje dodatkowe

Wydawnictwo

CeDeWu